Säkerhet

Svensk Arbetsklättring AB följer nedanstående rutiner för att uppnå högsta tänkbara säkerhet både för de som utför arbetet samt för tredje person.

All personal är certifierad av IRATA. Personalen genomgår regelbundet intern utbildning och träning samt uppdaterar sitt IRATA-certifikat minst var tredje år. Innan arbete påbörjas upprättas en arbetsmiljöplan samt en riskbedömning. Arbetsledaren som är ansvarig för detta arbete har mycket stor erfarenhet av riskbedömning/ riskkalkylering i fallriskmiljö. Arbetet syftar dels till att minimera riskerna för personal och tredje part men även till att erbjuda en ergonomisk arbetsmiljö för personalen samt störa omgivningen minimalt. Arbetslaget skall alltid kunna klara sig på egen hand vid en eventuell nödsituation. Därför består arbetslaget av minst två IRATA-certifierade arbetsklättrare. Detta innebär att arbete kan utföras säkert exempelvis på en innergård. Varje arbetsklättrare använder två separata rep. Det ena repet är ett arbetsrep som används vid förflyttningar, det andra repet är ett backuprep. Arbetsklättraren är kopplad till båda permanent. Varje rep har en separat ankarpunkt.
För att undvika att tappa verktyg kopplas alla verktyg till arbetsselen med ett repsnöre. All klätterutrustning som används är godkänd enligt relevanta normer samt inspekteras regelbundet för att säkerställa att den är i fungerande skick.

Person klättrar upp för vägg