våra tjänster

För dig som är fastighetsförvaltare/ägare eller sitter i BRFstyrelse

Låt oss sköta ert fastighetsunderhåll. Vi erbjuder ett flertal olika tjänster anpassade för fastigheter. Samtliga utförs med riktigt hög kvalitet och tydlig kundkommunikation. Läs mer nedan.

Reparation av fasad

Vår arbetsmetod lämpar sig mycket bra till fasadlagning. Då vi inte använder byggställningar eller liftar kommer vi snabbt och enkelt på plats även om fasadskadan ligger mot exempelvis en innergård. De boende och eventuella näringsidkare i fastigheten blir minimalt påverkade då metoden är tyst och då vi inte lämnar några spår efter avslutat arbete. Marken nedanför påverkas inte märkbart av fasadrenoveringen, vi städar alltid undan efter varje arbetsdag. Gatan och/ eller innergården kan brukas av de boende som vanligt.

Fasadmålning & Fönstermålning

Vi målar de flesta typer av fasader och fönster. Vi kan även byta ut eller måla vindskivor. Fasadmålning kan genomföras mycket effektivt med vår arbetsmetod. De senaste åren har vi utfört oroligt mycket målningsarbeten på fastigheter och detta har givit oss en stor erfarenhetsbas och möjlighet att utföra framtida arbeten snyggare snabbare och billigare.

Fasadtvätt

Vi utför alla typer av fasadtvätt och fasadrengöring samt tvättar och rengör andra svåråtkomliga områden i Stockholm och övriga Sverige. Vår arbetsmetod och stora erfarenhetsbas av liknande arbeten innebär en mycket tids och kostnadseffektiv lösning för dig som kund jämfört med traditionella metoder. Vi använder rengöringsprodukter från Trion Tensid som är en av marknadens ledande aktörer inom produkter för rengöring av fasad.

Fasadfogning

Mjuka fogar började användas i Sverige på 50-talet. Anledningen till detta är att byggnadstekniken började förändras från hantverksmässig murar och träbyggnadsteknik till mer industrialiserad användning av stora förtillverkade byggnadsdelar. Byggnadselement såsom beklädnadsskivor av sten, byggstommar av stål samt glas och aluminiumpartier blev vanliga inslag i byggnadsbeståndet. Dessa byggnadselement dimensionsförändras av bland annat temperaturväxlingar och sättningar och för att de skall fungera krävs att de fogas med mjuk elastisk fog. Fasadfogning är en av våra huvudverksamheter och vi är mycket effektiva här. Vi byter gamla rörelsefogar i olika material och fogar i nyproduktion.

Takarbeten

Vi besiktigar, reparerar och underhåller tak. Vår specialitet är takmålning och montage av taksäkerhetsutrustning. 

Målningarbeten

Vi målar fasader, fönster, stålkonstruktioner och det mesta annat. 

 

Takmålning på brantare tak kräver att vår arbetsmetod används om Svenska regler skall följas. Vi har bland annat målat de branta delarna av taket på ett slott i Uppland tillsammans med riksantikvarieämbetet.

Plåtarbeten

Alla plåtdetaljer som finns på en fastighet har begränsad livslängd och kan dessutom bli skadade av isbildning vintertid eller annan fysisk påverkan. Att underhålla plåttak och annan plåt lönar sig i längden. Skicket på dina stuprör och hängrännor är en viktig faktor för att skydda övriga delar av din fastighet mot fuktskador. Utan underhåll såsom rensning av löv och annan smuts blir det stopp i systemet och stupröret spricker. Skadorna som detta kan medföra på fasaden är betydligt mer kostsamma än att genom underhåll hålla takavvattningssystemet i gott skick.

 

Vi utför alla typer av plåtarbeten och samarbetar med professionella plåtslagare. Ofta vill man traditionellt sett bygga ställning om man exempelvis skall byta ut delar av en fotränna, detta kan bli mycket kostsamt beroende på fastighetens förutsättningar. Vi kan ordna bytet utan att bygga ställning vilket sparar stora pengar åt kunden.

Besiktningsarbeten

Vill du veta vilket skick din fasad eller annan del av fastigheten befinner sig i så ombesörjer vi en besiktning och lämnar en rapport till dig. Vi knackar, känner och dokumenterar med hjälp av foto och video och kan även lämna förslag på lämpliga åtgärder.

Fönsterarbeten

Vi byter, reparerar och målar fönster. Vår arbetsmetod innebär att vi kan göra de flesta arbeten utifrån vilket inte kräver access till fönstret inifrån och därmed förenklar hela projektet betydligt för kund och boende. 

Montage

Svensk Arbetsklättring AB har stor erfarenhet av olika typer av montagearbeten. Allt från tekniskt avancerade skyltmontage till exempelvis fågelskyddsnät , armaturer eller taksäkerhetsutrustning. Vi kan självständigt lyfta material som väger upp mot 400kg. Vi kan även assistera en kran vid tyngre montage.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!