Svensk Arbetsklättring AB erbjuder i första hand höghöjdstjänster inom underhåll, montage, inspektion och utbildning

Vi tar också in uppdrag som kan röra andra svårtillgängliga platser. Vi har erfarenhet av och är intresserade av allt från att beskära växtlighet till att underhålla lyftkranar. Inget uppdrag är omöjligt och vi anser att genom en konsultation och öppenhet kan vi alltid ta fram en lösning som är den bästa för kunden.

Person som i varselväst klättrar upp för husfasad

Våra tjänster innebär ett mycket säkert och kostnadseffektivt alternativ till andra mer traditionella arbetsmetoder för höghöjdsarbete. Exempelvis, när man använder sig av byggställningar och/ eller skylift. Våra kunder är främst fastighetsförvaltare, byggföretag och bostadsrättsföreningar.

Vår arbetsmetod innebär att vi når arbetsplatsen med hjälp av olika klättertekniker på rep. Arbetsmetoden benämns Rope Access internationellt. Vi har kvalificerad och erfaren personal och prioriterar ett högt säkerhetstänkande vid nyrekrytering oavsett kunskapsnivå. Vi följer alla Svenska regler kring arbete på hög höjd och all vår personal är certifierade av den oberoende internationella orgaisationen IRATA. Statistik visar att vår arbetsmetod är betydligt mycket säkrare än andra metoder för höghöjdsarbete.

Det ligger i arbetsmetodens natur att den innebär minimal miljöpåverkan, vi använder inga maskiner eller tunga transporter för att kunna utföra vårt arbete. Miljöarbete ligger också företaget varmt om hjärtat på övriga plan, vi strävar alltid efter att välja det mest miljövänliga alternativet samtidigt som vi självklart tar stor hänsyn till ekonomiska och kvalitetsmässiga faktorer.

Företaget är baserat i Bromma, Stockholm men Svensk Arbetsklättring AB utför arbeten över hela landet.

Välkommen!