våra tjänster

Fasadrenovering i Stockholm utan byggställning, skylift eller kran

Oavsett vilken arbetsmetod ett företag använder för att få access till ett fasadarbete så är slutresultatet beroende på kunskap, erfarenhet och moral hos de som utför det. Hur nöjd kunden blir i slutänden beror på hur väl företaget lyckas motsvara kundens förväntningar på samtliga plan. Svensk Arbetsklättring AB har sedan starten 2011 utfört nästan tusen fasadprojekt i Stockholm såväl stora som små, tack vare vårt fokus på kvalitet och kundens behov har vi i dagsläget ett stort nätverk av tidigare kunder och referensprojekt som vi gärna visar upp för dig som framtida kund. Bland annat fasadrenovering som är för dig som behöver renovera fasaden.  Vi samarbetar dessutom med flera av Stockholms  mest välrenommerade traditionella fasadföretag vilket gör att vi oavsett vilka dina behov är kan sätta dig i kontakt med rätt kompetens från början.  Detta är något vi är mycket stolta över! Kontakta oss för gratis platsbesök och offert!

Person klättrar upp för vägg

Arbetslaget som utför projekt på er fastighet har minst 15 000 loggade arbetstimmar tillsammans där de utfört liknande fasadarbeten på fastigheter i Stockholm. Detta innebär att du som kund får tillgång till en ovärderlig kunskapskälla samt att arbetet utförs säkert och effektivt. 

Fasaden är fastighetens skydd för väder och vind. Det är av stor vikt att fasaden underhålls när behov uppstår för att undvika mer omfattande skador och stora framtida kostnader. Fasader skadas ofta genom frostsprängning, fukt tar sig av någon anledning in i fasaden och när vintern kommer uppstår sprickor och bubblor. Dessa skador bör skyndsamt åtgärdas av flera anledningar, dels föreligger risk att putsen faller ned och skadar någon något, dels finns risken att skadan växer och blir mer kostsam att åtgärda i ett senare skede. Rent estetiskt är det även trevligare att titta på en välputsad fasad.  

Fasadbesiktning

Vill du veta vilket skick din fasad befinner sig i så ombesörjer vi en besiktning och lämnar en rapport till dig. Vi knackar, känner och dokumenterar med hjälp av foto och video och kan även lämna förslag på lämpliga åtgärder.

Säkring av fasad

Då skador uppstår i en fasad föreligger ofta risk för att fasaddelar rasar ned. Detta är ett stort problem om fasaden exempelvis ligger mot en trottoar eller ovanför entrén till tvättstugan på innergården. Vi knackar ned den skadade delen av fasaden och säkrar området genom att montera skyddsnät utanpå det skadade området i väntan på fasadrenovering.

Lagning och målning av skadad putsfasad

Vi knackar ned den skadade putsen, applicerar ny puts och målar slutligen med samma typ av färg och kulör som övriga fasaden. Denna process kallas på murarspråk för utlagning och avfärgning.Finns skadat tegel bakom putsen så bilar vi bort detta och murar in nya tegelstenar. 

Fasadtvätt

Fasadtvätt genomförs effektivt med vår arbetsmetod. Vi kan även utföra balkongtvätt och andra rengöringsarbeten på fasader.