våra tjänster

Fasadrenovering i Stockholm utan byggställning, skylift eller kran

Precis som det låter på namnet så använder vi klättringsmetoder för att utföra fasadrenovering på fastigheter. De senaste tio åren har vi renoverat fasader på hundratals fastigheter i Stockholm och våra kunder är mycket nöjda.

 

Arbetsmetoden

Att använda arbetsklättring som accessmetod vid fasadrenovering innebär att vi använder rep och selar på samma sätt som de används bland annat på oljeplattformar. Arbetsmetoden är mycket säker, både för att det finns ett helhetstänk kring arbetsprocess och riskbedömningar men även för att man använder dubbla system av alla säkerhetsdetaljer som grundregel. Förutom säkerheten är metoden även ergonomisk och bekväm för användaren. Personalen har alla relevanta utbildningar och varje projekt har en unik riskbedömning och arbetsmiljöplan, riskbedömningarna görs av en person som har arbetat minst 10000 timmar i liknande miljöer och projekt.

Person klättrar upp för vägg

Kvalitet

Varje arbetslag har minst 5000 timmars erfarenhet av att laga fasader hängande i sele. Det innebär att vi kan leverera högsta kvalitet i utförandet samtidigt som arbetet kan utföras effektivt. Vi använder de bästa materialen från bland annat Weber, Alcro, Lindab och Beijer. Vi anlitas löpande som underentreprenörer av några av Stockholms främsta traditionella fasadentreprenörer.

 

Garantier

Vi lämnar garanti på alla arbeten enligt branchstandard, vi följer abt06.

Försäkring

Vi har företagsförsäkring som täcker alla relevanta områden inom vår verksamhet.

 

Referenser

Vi har utfört fasadrenoveringar åt många olika kunder genom åren, ofta arbetar vi åt bostadsrättsföreningar men vi gör även arbeten åt fastighetsförvaltare, andra byggföretag och fasadentreprenörer samt försäkringsbolag. Runt om i Stockholmsområdet finns det alltid projekt som vi utfört i närheten av där du bor. Be oss gärna skicka en lista över adresser där vi arbetat i din närhet så kan du själv titta och bilda dig en uppfattning om arbetets kvalitet på plats.

Putsfasader

En stor del av fasaderna i Storstockholmsregionen är putsade. Putsade fasader är trevliga att titta på samt har en lång hållbarhet. Det finns olika typer av fasadputs och en putsad fasad kan målas med olika typer av fasadfärg, detta ger stora möjligheter att påverka hur fastigheten ser ut.

 

Man kan räkna med att en putsad fasad har en livslängd på cirka 50 år, dock behöver den ofta underhållas under denna period. Det uppstår ofta mindre sprickor och bubblor som behöver åtgärdas innan de tar in fukt och växer, detta är ett område där vi på arbetsklättring briljerar eftersom vi så enkelt tar oss till olika platser på fasaden. Om en bubbla ska lagas knackas först den skadade putsen runt bubblan ned, därefter lagas området ut med ny puts. När lagningen är klar färgas området i kulör som är så nära den omgivande som möjligt.

 

Det krävs lång erfarenhet för att få en mindre lagning mitt på en fasad att smälta in och bli snygg. Detta eftersom man ofta inte kan använda äldre färgkoder då fasaden åldrats och blekts. Vi visar gärna några exempel på dessa lagningar i din närhet så du får se hur bra det kan bli när det görs rätt. För att undvika sprickor, bubblor och missfärgningar på putsade fasader är det viktigt att plåtbleck, hängrännor och annat som påverkar avvattningen är i bra skick samt att fogar är täta. Det är även viktigt att utföra fasadtvätt med jämna mellanrum för att undvika alger och annan påväxt som binder fukt i fasaden.

 

Allt detta kontrollerar vi i samband med besök vid din fastighet och åtgärdar om så önskas. Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt besök!

Tegelfasader

Tegel är ett mycket hållbart material och många av tegelfasaderna i Stockholm har funnits i flera hundra år. Lokala tegelskador kan uppstå exempelvis för att armeringen rostar eller fukt tar sig in bakom teglet. Vi byter ut skadat tegel och tegelfog och återställer till ursprungligt skick. Vi gör även besiktningar av tegelfasader och samarbetar med en mycket erfaren tegelkonsult som utvärderar och bedömer våra underlag inför beslut om åtgärder.

Varför ska du kontakta arbetsklättring för att ta in en offert på din fasadrenovering?

  • Vi gör både små och stora arbeten, vår arbetsmetod innebär fördelar vid både mindre och större fasadrenoveringar.
  • Arbetet utförs med högsta kvalitet, vi har många referensjobb som vi utfört i din närhet som du kan titta på och bilda dig en egen uppfattning.
  • Arbetet leds av erfarna projektledare som är enkla att kommunicera med, du får relevant information och tydlig kommunikation som sparar tid och energi för dig som kund.
  • Kostnadsmässigt är vi tack vare vår arbetsmetod alltid konkurrenskraftiga eftersom vi inte behöver använda byggställningar eller liftar.
  • Vi stör boende och andra i fastigheten minimalt, dessutom sliter vi inte på markytorna nedanför fastigheten.
  • Självklart har vi alla försäkringar som behövs och arbetar med mycket högt säkerhetstänk enligt arbetsmiljöverkets regler.
  • Vi erbjuder kostnadsfri offert och rådgivning gällande vilka åtgärder som behövs göras på din fasad, kontakta oss redan idag för att boka ett möte.

Fasaden är fastighetens skydd mot väder och vind. Det finns många olika typer av fasader och fasadmaterial. Putsfasad och tegelfasad är de fasader som vi oftast arbetar med, det händer dock att vi även jobbar med olika typer av trä, betong eller prefabfasader. Fasader har ofta rörelsefogar och plåtbeslag som skyddar fasaden ytterligare. Alla delar av fastigheten samverkar i symbios, det handlar om allt från takavvattning till färgskikt. Om en del av fastigheten slutar fungera som det är tänkt påverkas alltid en annan del vilket kan leda till problem både på kort och lång sikt. Kunskap om en fastighets alla olika delar är nödvändig för en bra fasadentreprenör. Vi tittar alltid på helheten när vi besöker eller utför arbeten på en fastighet. Vi kan tack vare vår arbetsmetod med lätthet komma åt alla delar på fastigheten och exempelvis rikta upp plåtbleck, byta mjukfog, byta en del av ett stuprör som frostspängts eller besiktiga något potentiellt problem. Enklare mindre åtgärder som upptäcks och åtgärdas i tid kan spara stora summor på sikt för våra kunder.