utbildningar

Fallskydd

Kursen vänder sig till alla som behöver vistas i fallriskmiljö, dessa personer finns på i stort sett alla arbetsplatser. Målet med utbildningen är att kursdeltagaren skall få tillräcklig kunskap för att på ett säkert och effektivt sätt utföra arbete i fallriskmiljö. Kursen lär ut vilka lagar och normer som reglerar arbete där fallrisk föreligger samt hur man upprättar en arbetsmiljöplan. Kursen skall ge förståelse för vilka risker som finns i fallriskmiljön och hur man hanterar dessa. Kursdeltagaren lär sig planera sitt arbete för att det skall vara så effektivt och ergonomiskt som möjligt. Kursdeltagaren skall veta hur man undsätter en nödställd. Arbetsklättrings fallskyddsutbildning ges i Stockholm. Kursdeltagaren skall veta hur man väljer lämplig fallskyddsutrustning och hur denna används i praktiken samt hur den underhålls och förvaras.

Kursinformation

Vi säljer utrustningspaket från ledande tillverkare till mycket konkurrenskraftiga priser.

Kursen kan hållas hos Svensk Arbetsklättring AB i Stockholm, Bromma eller på plats hos kund.

Kontakta oss för information om kursdatum.

Kursinnehåll

  • Personlig och kollektiv fallskyddsutrustning
  • Riskbedömning i fallriskmiljö
  • Arbetsmiljöplan samt lagar och normer
  • Planering av arbetet
  • Effektiva och ergonomiska rörelsemönster
  • Räddning av nödställd
  • Suspension Trauma