utbildningar

Mastutbildning

Kursen vänder sig till alla som behöver vistas i master, exempelvis telecompersonal och montörer.Målet med utbildningen är att kursdeltagaren skall få tillräcklig kunskap för att på ett säkert och effektivt sätt utföra arbete i mast. Kursen lär ut vilka lagar och normer som reglerar mastarbete samt hur man upprättar en arbetsmiljöplan. Kursen skall ge förståelse för vilka risker som finns i mastmiljön och hur man hanterar dessa. Kursdeltagaren lär sig planera sitt arbete för att det skall vara så effektivt och ergonomiskt som möjligt. Kursdeltagaren skall veta hur man undsätter en nödställd i mastmiljö. Kursdeltagaren skall veta hur man väljer lämplig fallskyddsutrustning och hur denna används i praktiken samt hur den underhålls och förvaras.

Närbild på person som hissar ner sig från byggnad. Hen tittar neråt

Kursinformation

Vi säljer utrustningspaket från ledande tillverkare till mycket konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss för information om kursdatum.

Kursinnehåll

  • Personlig och kollektiv skyddsutrustning för mastarbete
  • Riskbedömning i mastmiljö
  • Arbetsmiljöplan samt lagar och normer
  • Planering av arbetet
  • Effektiva och ergonomiska rörelsemönster
  • Räddning av nödställd
  • Suspension Trauma
  • Höjdprov